กระทิง สัตว์ป่าคุ้มครอง ที่หลายคนไม่รู้จัก

กระทิง

กระทิง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อาศัยอยู่ท่ามกลางป่าไม้หลากหลายแบบ ทั้งป่าเต็งรัง ป่าผลัดใบ ป่าเบญจพรรณ รวมทั้งในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา เนื่องจากเหล่าสัตว์กระทิงตัวน้อยใหญ่มักจะออกหาอาหารและดำรงชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นที่สูงซะส่วนใหญ่ นอกจากจะเป็นแหล่งที่พักอาศัยเหมาะๆของพวกมันแล้ว ก็ยังเหมาะแก่การออกล่าหาอาหารของเจ้าสัตว์มีเขารูปร่างคล้ายกับวัวป่าบางชนิดอีกด้วยล่ะ

กระทิง คืออะไร 

เมื่อพูดถึงเจ้า กระทิง สัตว์ป่าคุ้มครองของไทยที่อยู่ในการดูแลและการอนุรักษ์ของเจ้าหน้าที่แล้ว กระทิงคือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกหนึ่งชนิดที่อาศัยอยู่ตามป่าดิบแล้ง ป่าเขา รวมทั้งป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ เป็นสัตว์สี่ขาที่มีขนสั้นบริเวณตัวจำนวนมาก ขนมีสีดำปนน้ำตาลเล็กน้อย เป็นสัตว์ที่มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย และมีขนสีขาวขึ้นบริเวณข้อขาถึงเข่าทั้งสี่ข้าง แถมกระทิงยังมีขนขึ้นบริเวณหน้าโพ สีเทาปนขาวไปจนถึงสีเหลืองดูมีเสน่ห์แตกต่างจากสัตว์ป่าหลายชนิดด้วยล่ะ กระทิงจุดเด่น ก็จะเป็นในเรื่องของสีขนในบริเวณต่างๆของร่างกายที่เห็นชัดเจนได้ง่ายๆเลยล่ะ

กระทิงกับวัวต่างกันยังไง

กระทิงกับวัว นั้นมีจุดเด่นที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีขนของน้อง หรือในเรื่องของอาหารการกินและการอยู่อาศัยรวมทั้งภาวะอารมณ์ของสัตว์ทั้งสองชนิด โดย กระทิง จะมีสีขนที่เป็นเอกลักษณ์ตามที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ ในขณะที่วัวจะมีเขาสั้นกว่า แถมวัวแต่ล่ะพันธุ์ล้วนแต่มีสีสันเพียงแค่สีเดียวในแต่ล่ะตัวเท่านั้น ส่วนในเรื่องของภาวะอารมณ์ พวกสัตว์ป่าอย่างกะทิงดุกว่าเจ้าวัวทั่วไป เนื่องจากเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางป่า ต้องมีทักษะการเอาตัวรอดสูง กระทิงตัวผู้บางตัวจึงกลายเป็นสัตว์ดุร้ายไปโดยปริยายนั้นเอง

ทำไมกลายเป็นสัตว์อนุรักษ์ในปัจจุบัน

เหตุผลที่ กระทิง กลายเป็นสัตว์อนุรักษ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นกระทิงแดง หรือ กระทิงสายพันธุ์ไหนที่อาศัยอยู่ในไทย ต่างก็กลายเป็นสัตว์อนุรักษ์ตามกฎหมายไปในสิ้นเชิง เนื่องจากกระทิงเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้เคียงเกือบเข้าข่ายใกล้สูญพันธุ์ในปัจจุบัน แม้ในบางครั้งน้องจะดุร้ายแต่อย่างไรก็ตามน้องก็ยังคงกินพืชผัก หน่อไม้ ใบไม้อ่อนและหญ้าตามป่าตามเขาเป็นอาหารเท่านั้น จึงทำให้มีนายพรายบางคนมักจะสะดุดตาล่ากระทิงป่าไปขาย จนในปัจจุบันได้มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าตัวใหญ่ที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์ตัวนี้ขึ้นนั้นเอง