สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

หมวดหมู่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

สัตว์ที่มีวงจรชีวิตอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ ส่วนใหญ่มีผิวนอกของลำตัวเป็นเมือกลื่น และบางส่วนมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต