สัตว์น้ำ

หมวดหมู่สัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์เลือดเย็นที่มักมีผิวหนังเป็นเกล็ดแข็ง บางชนิดใช้ชีวิตบนบกทั้งหมด บางชนิดใช้ชีวิตทั้งบนบกและในน้ำ