สัตว์บก

หมวดหมู่สัตว์บก

สัตว์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินเป็นส่วนใหญ่ และเกือบทั้งหมดมักจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อาจมี 2 ขาหรือ 4 ขาก็ได้