สัตว์ปีก

หมวดหมู่สัตว์น้ำ

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นหลัก โดยจะเป็นแหล่งน้ำลึกหรือเป็นเพียงพื้นที่ซึ่งน้ำท่วมถึงก็ได้ นอกจากนี้ยังแบ่งประเภทเป็นแหล่งน้ำจืดและน้ำเค็มได้อีกด้วย