สัตว์เลื่อยคลาน

หมวดหมู่สัตว์ปีก

สัตว์ที่มีปีกและมีโครงสร้างกระดูกแตกต่างจากสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆ สัตว์ปีกเหล่านี้อาจบินได้หรือบินไม่ได้แล้วแต่สายพันธุ์ของพวกมัน